Kik vagyunk?


A CLC célja, hogy dicsőséget szerezzen Istennek azzal, hogy a keresztyén irodalmat minden nép számára elérhetővé teszi, hogy ezáltal hitre és érettségre jussanak az Úr Jézus Krisztusban.
 
A CLC egy hetvenöt éves múltra visszatekintő keresztyén szolgálat, melyet Ken Adams alapított Angliában. Ken Adams-re már ifjúkorában két dolog volt jellemző: a szenvedély, hogy megismertesse az emberekkel Jézus Krisztust, és a vonzalom a könyvek iránt. Ez a két tényező határozta meg egész pályáját, és adott alapot annak a munkának is, melyet 1941-ben saját lakásukon indított el feleségével. Noha korábban már nyitott saját vállalkozásban egy könyvesboltot, Isten vezetésére ezt feladta azért, hogy bibliaiskolát végezhessen. Így került kapcsolatba a WEC misszióval, ahol támogatták, de kiderült, az irodalmi szolgálatnak másfajta keretek kellenek. Így jutott el feleségével, Bessie-vel oda, hogy az Úr útmutatása alapján egy új hit-missziót indítsanak, ami a Christian Literature Crusade (Keresztyén Irodalmi Hadjárat) nevet kapta. Miért misszió? Mert elsődleges alap­elv volt, hogy a bolt bevétele teljes egészében a munka további fejlesztését szolgálja, szük­ségeikről pedig Isten más forrásokból gondoskodott. Másrészt azért, mert hittek abban, hogy a leírt szó, a könyv, emberek életét változtatja meg. Hittek abban is, hogy a ke­resztyén könyvek olyan üzenetet hordoznak, melyet minél többekhez el kell juttatni a vi­lágban. De tudták azt is (a második világháború intő példát szolgáltatott), hogy harcban állunk: harcban a sötétség munkáival, szellemi konfliktusban az emberek örökkévaló sorsát illetően. Jellemzően ez a hozzáállás határozta meg szolgálatunk korai időszakát, maga Ken Adams gyakran hivatkozott az Úr Jézusra mint parancsnokára.
 
Mire a háború véget ért, az első, colchesteri bolthoz még négy másik csatlakozott, ugyanazzal a lelkesedéssel; és ugyanabban az évben már német földön is nyílt egy, az ott állomásozó angol-amerikai csapatok szükségeinek kielégítésére. Ken Adams és munkatár­sai a kezdetektől tudták, nem pusztán egy könyvesboltról, esetleg bolthálózatról szól Isten kijelentése, hanem az egész világra kiterjedő nemzetközi misszióról. Emberek kaptak elhí­vást más országokba, és sokszor hangzott fel a kérés: gyertek át, legyetek segítségünkre! Az évtizedek során mind több és több országban nyíltak könyvesboltok, és ahol hivatalosan nem lehetett, ott különféle félig legális módokon terjesztettük az evangéliumi irodalmat. Így tulajdonképpen alig van olyan ország a világon, amellyel nincs semmiféle kapcsola­tunk.
 
 
Jelenleg több mint 40 országban, 140 könyvesboltban, raktárban és lerakatban közel 700 teljesidejű szolgálattevő működik. A CLC sok országban foglalkozik könyvkiadással is, sőt van, ahol mi vagyunk az egyetlen keresztyén könyvki­adó. Több mint 20 nyelven mintegy 1200 kötettel járulunk hozzá a jó minőségű keresztyén könyvkiadáshoz. Könyvterjesztőként és könyvkiadóként egyaránt az a fő célunk, hogy az emberek megismerjék Isten kegyelmét és megtérjenek, és hogy akik már elfogadták az Úr Jézust, azok hitbeli érettségre jussanak.
 

Magyarország

 
Hazánkban évtizedekig tilos volt bármifajta keresztyén irodalmat forgalmazni, az ötve­nes években csak illegálisan, írógéppel másolt könyvek léteztek. Később már Németor­szágból csempészték a könyveket, Bibliákat. Ezek jobb minőségűek voltak, de csak korlá­tozott körhöz juthattak el, és természetesen aki ilyesmivel próbálkozott, az sokat kockázta­tott. De voltak ilyenek, hála Istennek. A CLC már ekkor is kapcsolatban állt kiadókkal, és sokan imádkoztak a vasfüggöny lebontásáért, ami a rendszerváltás idején meg is történt.
 
A kapcsolatot 1991-ben vették fel munkatársaink, akik a Gellért-hegyen imádkoz­tak Isten vezetését kérve az itteni terveinkkel kapcsolatban. Hamarosan létrejött a CLC Keresztyén Irodalmi Szolgálat Alapítvány, és 1994-ben megnyílt budapesti könyvesboltunk a Hársfa utcában. Az évek során ki kellett bővítenünk a boltot, de még jelenleg is ugyanezen a helyen várjuk kedves vásárlóinkat. Hamar híre ment, hogy van egy felekezet­közi, evangéliumi keresztyén könyvesbolt, és gyakorlatilag mára az egész országban is­mertek vagyunk. Ezt a postai csomagküldő szolgálatnak is köszönhetjük, amire nagyon nagy igény mutatkozott, és mind a mai napig nagyon sokan veszik igénybe. 2000-ben jött el a továbblépés ideje, amikor Miskolcon nyithattunk boltot a Deszkatemplomtól nem messze, az árkádok alatt. 2011-ben Isten lehetőséget adott arra, hogy megnyíljon harmadik köny­vesboltunk Debrecenben, a Halköz Üzletházban. Sajnos ezt a boltunkat 2017 végén be kellett zárnunk a megváltozott piaci helyzet miatt.
 
Célunk az, hogy Krisztus egész Testének szolgálatára legyünk a keresztyén iroda­lommal, zenével, a különféle ajándéktárgyakkal, kiegészítőkkel. Szeretnénk a Krisztus jó illatát árasztani mindenkinek, olyan légkörben működni, ami vonzó hívőknek és nem hí­vőknek egyaránt. Az összekötők, kapcsolódási pont szeretnénk lenni a különböző gyüleke­zetek, felekezetek számára; találkozóhely az egyes embereknek.
 
Hisszük, hogy Isten munkálkodik az elolvasott könyveken keresztül, hogy Krisztus jel­lemét formálja bennünk, és hogy elvezet az érett hívő életre. Bátorítjuk olvasóinkat az érett olvasásra, azzal az elvvel, amit Pál apostol megfogalmaz: „ami jó, azt megtartsátok, ami rossznak látszik, attól tartózkodjatok.” „Ha pedig valamiben más a véleményetek, Isten azt is kimunkálja...”
 

Terveink

 
Szeretnénk, hogy weboldalunk vásárlóink teljes megelegédesére legyen. Ennek érdekében folyamatos fejlesztjük, hogy a keresztyén kiadványok széles skáláját mutathassuk be - egyúttal korrekt és naprakész in­formációkat szolgáltatva olvasóinknak és az érdeklődőknek. 
 
A CLC világszerte ismert, nemcsak könyvesboltjairól, hanem arról a többezer könyvről is, melyeket kb. 20-25 nyelven adunk ki. Szolgálatunk következő állomása az, hogy ehhez magyar kiadványokkal kapcsolódjunk.  Szándékunk szerint olyan könyvekre szeretnénk koncentrálni, melyek kiegyensúlyozottak, s az általános keresztyén érdeklődésre számot tarthatnak.
 
Mindez nem lehetséges pusztán a mi erőfeszítéseinkből, az is kell hozzá, hogy maga Isten népe fontosnak tartsa ezt a munkát. A CLC a bevételeivel úgy gazdálkodik, hogy abból minél több juthasson ilyen projektek megvalósítására, így vevőink minden vásárlással Isten Királyságának terje­désében vesznek részt. Noha szolgálatunk önfenntartó, a továbblépéshez keressük azokat, akik szívükön viselik a magyar emberek igazi, szellemi szükségeit, akik látják, mire képes egy-egy könyv az életünkben, és szívesen imádkoznak, illetve támogatni tudnák munkán­kat.

Iratkozzon fel a CLC hírlevelére,

hogy friss információkkal láthassuk el a keresztyén könyvek világából!

A CLC egy olyan nemzetközi szervezet, mely elkötelezett a Biblia, a keresztyén könyvek és más keresztyén média terjesztése mellett. Jelenleg 58 országban, 180 könyvesbolton, 18 nagykereskedelmi raktáron és 18 kiadón keresztül működik. A CLC az egyes országokban autonóm módon, de egy látást követve, egységben szolgál.
Tudjon meg többet a CLC-ről (angolul)!